Impact creëren door het resultaat als uitgangspunt te nemen. 

Bij een probleem of behoefte is het logisch om te bedenken wat de (leer)oplossing moet zijn. Wij kiezen ervoor een paar stappen terug te gaan. Met onze backward thinking aanpak passen we design thinking toe in ons werkproces. De individuele eindgebruiker en het resultaat centraal: wat drijft deze eindgebruiker, waar wordt hij enthousiast van, waar moet deze naartoe werken en wat moet nu daadwerkelijk worden aangeleerd?

Met het resultaat voor de gebruiker in ons achterhoofd analyseren we cases door stapsgewijs te kijken waar de kritische momenten zich in voordoen en welke oplossing passend is. Dat kan een leeroplossing zijn, maar dat hoeft niet.  Door continue afstemming en de toepassing van design thinking realiseren we een wendbaar ontwerpproces, een oplossing die echt impact heeft en voldoet aan jouw wensen.