Performance support, een concept dat zich inmiddels heeft bewezen, waar de focus zeker op moet liggen bij het ontwerpen van leren. Een concept dat we bij NxtED omarmen en dat zijn oorsprong vindt in het wereldwijd ondersteunde Performance Support model van Mosher & Gottfredson. Het model voelt compleet, de formele kant van leren wordt hierin belicht zoals de meerwaarde van e-learning en training, maar vooral het kunnen uitvoeren van een taak staat centraal. Zeker in organisatieleren is dit het resultaat dat we met leren beogen.

Het Performance Support model laat zien hoe leren vorm gegeven moet worden, zodat optimaal rendement wordt geleverd. Waarbij rekening gehouden wordt met de fases die een lerende doormaakt en de leerbehoefte die hierbij hoort: de transitie van training, naar transfer van leren en vervolgens het onderhouden van het geleerde. Maar hoe zorgen we er nu voor dat deze transitie zo efficiënt mogelijk verloopt? Mosher & Gottfredson gebruiken hiervoor de Performance Support infrastructuur. Een set van tools waarmee de lerende de juiste informatie krijgt als hij iets nieuws moet leren, een verdieping zoekt, een probleem ervaart, iets moet kunnen toepassen of wanneer iets veranderd is (de five moments of need). Een infrastructuur die recht doet aan de diverse leerbehoeften die een lerende kan hebben. Prachtig! Maar toch knaagt er iets…

Wij horen en zien steeds vaker dat wanneer gesproken wordt over performance support oplossingen, het systeem en niet de hele infrastructuur wordt bedoeld. Op zich lijkt hier een logische verklaring voor te zijn. De opmars van technologische mogelijkheden, zoals het gebruik van big data, apps die content naar de lerende pushen, het kunnen leren via mobiele devices, maken het eenvoudiger de lerende tijdens het werk te volgen, te ondersteunen en te stimuleren. Steeds meer leerprocessen worden ondersteund door technologie. De techniek wordt leidend. Met als gevolg dat techniek lijkt te gaan dienen als vervanger van de menselijke taak om lerenden te motiveren en stimuleren.

Begrijp ons niet verkeerd, wij maken graag gebruik van de mogelijkheden die technologie ons biedt. Maar is ondersteuning niet meer dan een systeem? Ondersteunen is een werkwoord, impliceert een menselijke activiteit. En dat klopt wat ons betreft! De menselijke factor blijft van cruciaal belang als het gaat om leren en de motivatie om te leren. Juist in een digitale samenleving waarin het verleidelijk is om te denken in systeemoplossingen. Technologie, wanneer deze juist wordt ingezet, is “slechts” een waardevol hulpmiddel.

Kijkend naar het Performance Support model is slechts impliciete aandacht voor deze menselijke factor en dat verklaart misschien waarom de focus naar het Performance Support Systeem verschuift. Wij zien daarom meerwaarde in het uitsplitsen van de Performance Support infrastructuur naar twee lagen: het bestaande Performance Support systeem én (om in de lijn van het performance support jargon te blijven) Performance Stimulation. De laatste gaat vanzelfsprekend over de menselijke kant, de lerende zelf, of zijn omgeving. Beide lagen zijn onderling afhankelijk van elkaar. Het bieden van effectieve leerondersteuning door technologie is één ding, maar zonder een stimulerende omgeving is deze techniek alsnog niets waard en vice versa.  

Leren kan wat ons betreft dus pas écht impact hebben door het bieden van een goed Performance Support systeem én Performance Stimulation. Door dit te expliciteren in het model houden we aandacht voor zowel de techniek als de menselijke maat. In ons werk als onderwijskundigen hebben we dan ook altijd expliciete aandacht voor deze integrale aanpak. Heeft dit een wetenschappelijke basis? Nee… Pseudo-wetenschap op zijn best, maar daarom wat ons betreft niet minder waar. Wij noemen dit ervaring en logica.

Nieuwsgierig geworden hoe wij dit bij NxtED aanpakken? Dan is een kop koffie wellicht interessant!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *