Wij vinden dat leren vanuit de behoefte van de gebruiker moet worden vormgegeven. Niet elke gebruiker heeft dezelfde leerbehoefte. Wij laten ons daarom leiden door de ‘The Five Moments of Need’. Deze theorie gaat er vanuit dat er vijf momenten zijn waarop de lerende behoefte heeft om te leren, namelijk bij nieuwe en meer informatie, als de lerende iets moet oplossen of veranderen en wanneer een lerende iets moet kunnen toepassen. Het kunnen toepassen vormt voor ons het uitgangspunt voor een ontwerp of advies.