DIGITALE LEEROPLOSSINGEN
Interactief, responsief, toegang tot leren wanneer jij dat nodig hebt

Goede (online) leeroplossingen stimuleren engagement, bieden snel en overal toegang tot de juiste informatie, zijn kort maar krachtig en het belangrijkste: staan niet op zichzelf. Wij zien in veel situaties de meerwaarde van het toevoegen van leertechnologie om leervragen te beantwoorden. Als de keuze voor een digitale oplossing maar geen streven op zich is. En dat kenmerkt onze digitale oplossingen. De inzet van online trainingen, educatieve apps, social learning platforms; onze oplossingen zijn responsief en interactief en worden ondersteund door gamification principes. Deze passen we alleen toe als het waarde toevoegt. 

Veel kunnen we zelf, maar soms is het beter om goede bestaande producten een podium te geven. We werken daarom ook graag samen met een aantal partners. 

PERFORMANCE SUPPORT
Direct de informatie krijgen wanneer je dat nodig hebt op de plek waar jij dat nodig hebt? Dat is waar het inrichten van performance support zich op richt. Afhankelijk van de leervraag of het werkproces ontwerpen we job-aids, animaties, video's of richten we een digitale performance support structuur voor je in waarbij we informatie op het juiste moment ontsluiten. 

ONDERWIJSKUNDIG ADVIES
Het leerlandschap is veranderd en verandert nog steeds exponentieel. Daarom is het belangrijk in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Wij ondersteunen de klant door mee te denken in, mee te ontwerpen met en mee te implementeren van leerconcepten.

In ons advieswerk staat de wens, maar vooral de behoefte van de gebruiker en jou als klant centraal. We laten ons hierbij leiden door ED's Big Five, deze lees je op de pagina: 'over nxtED'.

Dankzij onze onderwijskundige ervaring kunnen wij ondersteunen bij diverse onderwerpen. Wij begeleiden organisaties bij het opstellen van (strategisch) opleidingsbeleid, het neerzetten en implementeren van een online leerstrategie, LMS implementaties en het ontwerpen van leertrajecten. Daarnaast kunnen we tijdelijk L&D functies invullen.

BACKWARD THINKING
Impact creëren door het resultaat als uitgangspunt te nemen. Bij een probleem of behoefte is het logisch om te bedenken wat de (leer)oplossing moet zijn. Wij kiezen ervoor een paar stappen terug te gaan. Met onze backward thinking aanpak passen we design thinking toe in ons werkproces. De individuele eindgebruiker en het resultaat centraal: wat drijft deze eindgebruiker, waar wordt hij enthousiast van, waar moet deze naartoe werken en wat moet nu daadwerkelijk worden aangeleerd?

Met het resultaat voor de gebruiker in ons achterhoofd analyseren we cases door stapsgewijs te kijken waar de kritische momenten zich in voordoen en welke oplossing passend is. Dat kan een leeroplossing zijn, maar dat hoeft niet.  Door continue afstemming en de toepassing van design thinking realiseren we een wendbaar ontwerpproces, een oplossing die echt impact heeft en voldoet aan jouw wensen.