Wat we doen

nxted zorgt voor oplossingen waar jij echt iets aan hebt en jouw medewerkers blij van worden

Projectleiding

Waarom? Dat is voor ons de belangrijkste vraag voor een succesvolle start. Bij de start van projecten leggen we de focus op gedeelde doelen en belangen. Zowel vanuit strategisch perspectief als dat van de medewerker. Dit zet mensen in beweging. 

Eigenaarschap en commitment zijn sleutelwoorden voor ons. We betrekken jouw organisatie in een vroeg stadium, brengen de wensen en behoeften van medewerkers in kaart en we laten jouw mensen zelf creëren. Eigen medewerkers zijn houders van cruciale kennis en resultaten worden direct geborgd. 

Onze communicatie is bevlogen en bevat humor. Die bevlogenheid zorgt ervoor dat medewerkers bereid zijn een stapje extra te doen. Met humor zorgen we voor goede werkrelaties, een ontspannen werksfeer en bevorderen we creativiteit. 

Onze op scrum gebaseerde aanpak zorgt snel voor resultaat. In korte sprints en in nauw contact met jou als opdrachtgever werken we naar tastbare tussendoelen toe. De voordelen: voortgang, veel tussentijdse feedback, hierdoor een wendbaar project met opbrengsten die er toe doen.

Advies

NxtED denkt graag met je mee bij de totstandkoming van een moderne visie op leren, jouw strategisch opleidingsbeleid en opleidingsplannen, of de optimalisatie van bestaande leertrajecten en curricula. Natuurlijk blijft het niet alleen bij denken. We leveren een gedegen onderwijskundig advies waar jij mee verder kunt.

Hoe we dat doen? 

Onze adviezen zijn pragmatisch. Dit betekent dat wij onderwijskundige modellen en trends vertalen naar praktische adviezen zodat ze daadwerkelijk toe te passen zijn.

nxted levert gedegen onderwijskundig advies waar jij mee verder kunt

NXTED LEVERT GEDEGEN ONDERWIJSKUNDIG ADVIES WAAR JIJ MEE VERDER KUNT ​

Ontwerp & realisatie

NxtED ontwerpt online en blended learning en herontwerpt bestaande trajecten. We hanteren daarbij een aantal basisprincipes: het nabootsen van de werkelijkheid in de vorm van stories, de nadruk op beeld, toevoegen van voldoende interactie en verankering in de praktijk.

Waarom? Reële situaties zorgen voor herkenbaarheid en vergroten de intrinsieke motivatie om te leren. Goede beelden zijn eenvoudig interpreteerbaar en natuurlijk visueel aantrekkelijk. Interactie zorgt voor een actief leerproces. Door leren te verankeren in de praktijk zorgen we dat onderwerpen top of mind blijven. Zo houden we de lerende betrokken en verhogen we de leeropbrengst.

Hoe doen we dat dan? We analyseren het werkproces, pakken de essentie van de leervraag, stellen deze centraal tijdens het ontwerpen en bieden vervolgens de juiste oplossing. Oók als dit betekent dat een eenvoudige werkinstructie het beste past. Het gaat namelijk om de prestatie van jouw medewerkers.

Dit doen we niet vóór jou, maar samen met jou en met de eindgebruiker centraal. Elke doelgroep is immers uniek. Want ons doel is een oplossing te bieden waar jij echt iets aan hebt en waar jouw medewerkers blij van worden.